Policija i dalje radi svoj posao

normabel.com

normabel.com

Unatoč opasnostima od zaraze
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on telegram

Čitatelj je uhvatio prizor u kojem je policija u Vrapču savladala dvije osobe u parku usred bijela dana.

Nije nam poznat razlog primjene sredstava prisile – ali je vidljivo da su svakako učinkovito savladani.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on telegram

*** UPOZORENJE: Sadržaj vaših komentara kao i naziv vaših profila pri komentiranju je javno vidljiv.

Autor komentara sam odgovara za sadržaj komentara.
Normabel.com kao niti članovi tima koji radi na sadržajima Normabel.com portala nisu odgovorni za sadržaje komentara korisnika portala.
Svi komentari mogu biti moderirani ako na bilo koji način potencijalno GRUBO krše opća pravila ponašanja ili zakonske odredbe (vrijeđanje, diskriminacija – prijetnje i sl. pozivanje na počinjenje nasilja ili kaznenih djela i dr.)